Dokonując rozbiórki budynku na naszej działce musimy zastosować się do przepisów prawa budowlanego.

To ono decyduje, kiedy potrzebne jest licencja, kiedy wystarczy zgłoszenie, a kiedy możemy rozbierać budowle na swoją rękę.
To, że jesteśmy właścicielami działki, nie daje nam jeszcze prawa, aby dowolnie decydować o budynkach, które znajdują się na naszym terenie. Również wtedy, gdy chcemy pozbyć się samowoli budowlanej albo budynku postawionego poprzez poprzedniego właściciela.

Rozbiórka bez licencji

Bez pozwoleń – najogólniej rzecz ujmując – możemy rozebrać te elementy, których budowy nie musieliśmy zgłaszać. Będą to głównie altany o powierzchni poniżej 25 mkw, oranżerie i inne tego rodzaju elementy. Wyjątkiem są te budowle, które posiadają charakter zabytkowy , a dodatkowo te wyższe niż 4,80 metra.

Zgłoszenie rozbiórki

Większość domów jednorodzinnych będziemy mogli rozebrać jedynie za zgłoszeniem tego faktu do odpowiedniego dla adresu działki Starostwa Powiatowego lub Urzędu Gminy (w dziale architektury, urbanistyki lub budownictwa: w różnych placówkach możemy spotkać się z różnymi nazwali tych działów). Zgłoszenie wystarczy, jeżeli już demontowany przez naszą firmę budynek ma mniej niż 8 metrów wysokości, a odległość od granicy parcele jest mniejsza niż połowa jego wysokości.
Dla przykładu: Jeśli chcemy rozebrać 6 metrowy budynek, który stoi 4 metry od granicy parcele, wystarczy zgłoszenie. Jeżeli mieszkanie stoi metr od granicy działki, potrzebujemy zezwolenia.
Kiedy zgłosimy staroście planowaną rozbiórkę, musimy czekać 30 dni na jego decyzję. Jeżeli już żadnej nie otrzymamy, jest to równoznaczne z tym, że możemy zacząć prace. Starosta ma natomiast prawo wystosowania sprzeciwu – wówczas będziemy zapewne musieli przedstawić dodatkowe dokumenty. O ile sprzeciwu nie było, posiadamy dwa lata na przystąpienie do rozbiórki. Po tym terminie ważność zgłoszenia mija.

Certyfikat

Jeżeli budynek, który chcemy rozebrać, nie spełnia powyższych kryteriów, czyli przede wszystkim stoi zbyt blisko granicy działki, jest wyższy niż osiem metrów albo jest obiektem zabytkowym, wówczas potrzebujemy zezwolenia.
Ażeby je uzyskać, musimy do właściwego urzędu dostarczyć prośbę o pozwolenie i dołączyć kilka załączników:
  • Zgodę na rozbiórkę podpisaną przez właściciela lub właścicieli budynku (nawet jeżeli to my),
  • Szkic przedstawiający umiejscowienie budynku na posesji,
  • Opis, w jaki sposób chcemy przeprowadzić prace,
  • Opis, w jaki sposób będziemy dbać o bezpieczeństwo ludzi i mienia,
  • Wszystkie dokumenty wymagane szczegółowymi przepisami: np. decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu budynku z listy zabytków, jeśli chcemy rozebrać obiekt wpisany do rejestru zabytków. Jeśli nasza budowla jest wpisana do planu zagospodarowania przestrzennego potrzebna będzie decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków,
  • Niekiedy Urząd ma możliwość zażądać od nas projektu rozbiórki obiektu.
Po złożeniu wniosku, Urząd będzie miał 65 dni na jego rozpatrzenie. O ile wyda opinię negatywną, właściciel ma 14 dni na wniesienie odwołania (do tego samego urzędu, w którym składał dokumenty o wydanie zezwolenia).
Koszt zezwolenia to 36 złotych. Brak uzyskania odpowiednich zezwoleń jest naruszeniem prawa i może zostać ukarany grzywną.

Nagłe wypadki

Niekiedy zdarza się, że prace rozbiórkowe należy podjąć natychmiast, ponieważ stan budynku może zagrażać życiu lub zdrowiu osób. W takim wypadku prace można zacząć przed uzyskaniem odpowiednich pozwoleń lub przed wystosowaniem powiadomienia. Niemniej jednak formalności tych powinno się jak najszybciej upilnować.
KOMENTARZE:
Zuzia
Znam przypadek, w którym takie wyburzanie budynków sprawiło nie niedużo kłopotów z samymi formalnościami. Niby znakomita sprawa, lokal w zniwelowania, jednak w takim opłakanym stanie, że nie było innej sposobów jak pozbyć się go z powierzchni kuli ziemskiej. Na początku potrzebna była porządna firma rozbiórkowa i cała teczka niezbędnych licencji, zaświadczeń i tego rodzaju rzeczy. Na szczęście „co Cię nie zabije, to Cię wzmocni” i znajomi dzielnie przebrnęli przez cały problem bez szwanku, jednak wykończeni przygodą.
Krystian
Dostać taki problematyczny spadek to też należy mieć pecha. Takie rozbiórki budynków cennik z pewnością mają niechudy. Chociaż w obecnych czasach jest uczciwa konkurencja i można za każdym razem próbować negocjować. Ja tak patrząc na sprawę z punktu widzenia widza, jednego jedynie w tym Ci bym spróbował: samo wyburzanie ciężkim sprzętem to musi być konkretna zabawa.
Monika
Oh, Kobiety i mężczyźni Panowie, jedynie chęć niszczenia ich kręci. Pewnie, nie powiem sama z chęcią bym czasem wszystko rozwaliła, jednakże myślę, że takie rozbiórki to nie jest tylko bezsensowne niszczenia budynku wielką kulą na łańcuchu. Sam artykuł mówi o przygotowaniu papierów, niemniej jednak firma także pewnie musi postępować według chociażby zasad bezpieczeństwa. Wyburzanie budynków cennik odpowiedni do kieszeni Mieszkańców Polski i oczywiście sprzęt ciężki, wykwalifikowany personel, Wszyscy ludzie profesjonalni to i pewnie gruz wywożą. Także, czy taka genialna zabawa w temacie? No, nie wiem…